Sdr. Herreds Kraftvarmeværk: Opkrævning af depositum hos lejere

Energitilsynet vedtog, at det ansås for urimeligt, at kraftvarmeværket generelt stiller krav om depositum hos lejere som sikkerhed for betaling

Energitilsynet vedtog, at det ansås for urimeligt jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at Kraftvarmeværket generelt stiller krav om depositum hos lejere som sikkerhed for betaling. Sekretariatet bemyndigedes til forhandling med Dansk Fjernvarme om en tilføjelse til foreningens vejledning om, at krav om depositum forudsætter individuel bedømmelse i hvert tilfælde.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018