Skærpede tilsyn vedr. forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark

Status på det skærpede tilsyn vedr. forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark ApS

Energitilsynet vedtog at fortsætte det skærpede tilsyn med forbrugerindflydelsen i selskabet, indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udtalt sig om den selskabsretlige regulering.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018