Skanderborg Fjernvarmes klage over afregningspriser

I/S Reno Syd: Skanderborg Fjernvarmes klage over afregningspriserne for 2001, 2002 og 2003. Energitilsynet meddeler Skanderborg Fjernvarme, at afregningspriser hos I/S Reno Syd ikke var i strid med varmeforsyningsloven

Energitilsynet vedtog, at meddele Skanderborg Fjernvarme, at afregningspriser hos I/S Reno Syd ikke på det foreliggende grundlag var i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og § 20.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018