Slagelse Kraftvarmeværk: Klage fra SK-Varme over afregningsprisen

Energitilsynet vedtog, at KAVO skal stille et fuldstændigt kalkulationsgrundlag til rådighed for varmekøberne

Energitilsynet vedtog, at KAVO skal stille et fuldstændigt kalkulationsgrundlag til rådighed for varmekøberne – og at det er i strid med varmeforsyningsloven, hvis KAVO opkræver priser, der overstiger den omkostningsbestemte pris. KAVO’s henlæggelser tages til efterretning, men samtidig indskærpes det for KAVO, at overholde afskrivningsbekendtgørelsens regler.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018