Spørgsmål om indregning af skat i varmepriserne

Energitilsynet tilkendegav, at skattebetalinger ikke er indregningsberettigede omkostninger

Energitilsynet tilkendegav, at skattebetalinger ikke er indregningsberettigede omkostninger, og fravigelse kan kun ske ved konkret stillingtagen. Fremadrettet bør den restriktive linje følges.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018