Status på det skærpede tilsyn med E.ON Varme Danmark ApS

Energitilsynets notat med status på det skærpede tilsyn med E.ON Varme Danmark ApS, hvor Energitilsynet tog til efterretning, at sekretariatet ophører med at føre et skærpet tilsyn med forbrugerindflydelsen i E.ON Varme Danmark ApS

Energitilsynet tog til efterretning, at sekretariatet ophører med at føre et skærpet tilsyn med forbrugerindflydelsen i E.ON Varme Danmark ApS, da virksomheden overholder varmeforsyningslovens formelle krav, om at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne vælges af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg, eller af en eller flere kommunale bestyrelser i forsyningsområdet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018