Studstrupværket: Prisfastsættelse på varme produceret ved tilsatsfyring af halm

Elsam, Studstrupværket: Prisfastsættelse på varme produceret ved tilsatsfyring af halm. Energitilsynet vedtog at prisen på halmvarme fastsættes som den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller minimumsprisen

Energitilsynet vedtog, at prisen på halmvarme fastsættes som den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller minimumsprisen, eftersom der ikke er udstedt regler i henhold til bemyndigelsesbestemmelserne i Elforsyningslovens § 75, stk. 4 og Varmeforsyningslovens § 20, stk. 3.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018