Substitutionsprisprincippets anvendelse i leveringsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk

Energitilsynet har tilkendegivet, at konsekvenserne af substitutionsprisprincippets anvendelse er de samme for alle virksomheder underlagt prisreguleringen, uanset organisationsform, ejerskab eller aftagerkreds

Sagen vedrører substitutionsprisprincippet og virksomheder med flere varmeaftagere.

Energitilsynet har tilkendegivet, at konsekvenserne af substitutionsprisprincippets anvendelse er de samme for alle virksomheder underlagt prisreguleringen, uanset organisationsform, ejerskab eller aftagerkreds. Omkostninger, der overstiger substitutionsprisen, udgør et underskud, der hverken kan dækkes ved at fremføre det til senere indregning hos varmeaftageren eller at overvælte det på de andre varmeaftagere.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018