Sydkraft Varme A/S´ klage over Præstø Kraftvarmeværk

Sydkraft Varme A/S´klage fra Præstø Fjernvarme over anmeldelse af budget og varmepriser for 2003 for Præstø Kraftvarmeværk

Energitilsynet vedtog, at værkets prisfastsættelse ikke på det foreliggende grundlag fandtes i strid med VFL, §§ 20, 20a eller 20b jf. § 21 stk. 4, men at værkets finansielle poster på 1,901 mio. kr. skulle dokumenteres, samt at værket skulle redegøre nærmere for huslejebetalingen på 763,989 kr.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018