Tilkendegivelse om opgørelse af indskudskapital ved forenet produktion m.m.

Energitilsynet tilkendegav, hvorledes indskudskapitalen skal opgøres og fordeles, når en varmeforsyningsvirksomhed har forenet produktion af varme og andre ydelser

Energitilsynet tilkendegav, hvorledes indskudskapitalen skal opgøres og fordeles, når en varmeforsyningsvirksomhed har forenet produktion af varme og andre ydelser.

Tilkendegivelsen indebar bl.a. en stillingtagen til, at decentrale kraftvarmeværker i nogle tilfælde ikke skal foretage en fordeling af indskudskapitalen, i modsætning til centrale kraftvarmeværker, der altid skal foretage en fordeling.

Tilkendegivelsen indeholdt også en stillingtagen til værdiansættelsen af udlodninger og reguleringen af nye indskud og udlodninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018