Tversted Kraftvarmeværk: Klage fra 11 familier

I en kampagne med formålet at skaffe nye kunder til et kraftvarmeværk. Energitilsynet har ikke kompetence til at bedømme en aftaleretlig tvist, og henviser derfor sagen til domstolene

 I en kampagne med formålet at skaffe nye kunder til et kraftvarmeværk, mener klagerne, at der er blevet givet urigtige oplysninger, og at de dermed ikke er bundet af aftalen. Energitilsynet har ikke kompetence til at bedømme en aftaleretlig tvist, og henviser derfor sagen til domstolene.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018