TVIS: Udligning af varmepriser 2005, 2006 og 2007

Energitilsynet afviste anmodning fra TVIS om prisudjævning med henvisning til at det ville føre til urimelige priser efter varmeforsyningsloven

Energitilsynet vedtog, at TVIS’ ønskede prisudjævning vil føre til urimelige priser efter varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4. Tilsynet afviser dermed anmodningen fra TVIS.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018