Udmelding af prisloft 2007

Resultatet af gennemgang er, at prisloftet for de decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på andet brændsel end naturgas, skal sænkes med 1 kr. per GJ.

Ved brev af 28. september 2006 udmeldte Energitilsynet i medfør af bestemmelserne i § 7 i bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg
prislofter for affaldsforbrændingsanlæggene.

Det aftaltes med brancheorganisationerne (Affald Danmark, RenoSam. Dansk Fjernvarme og Dansk Energi), at udmeldingerne ville blive korrigeret senest den 1. december 2006, hvis en gennemgang af beregningsgrundlaget førte til korrektioner.

Resultatet af gennemgangen er, at prisloftet for de decentrale områder, der forsynes med opvarmet vand baseret på andet brændsel end naturgas skal sænkes med 1 kr. per GJ.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018