Udmelding af prisloft 2009

Prisloft gældende for 2009

Udmelding om prisloft og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg for 2009

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018