Udmelding af prisloft 2011

Udmelding af prisloft 2011

Udmelding om prisloft og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg for 2011

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018