Udmelding af prisloft 2012

Udmelding af prisloft 2012

Udmelding om prisloft og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg for 2012

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018