Udmelding af prisloft 2013

Udmelding af prisloft 2013

Udmelding om prisloft og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg for 2013

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018