Udmelding af prisloft 2015

Udmelding af prisloft 2015

Udmelding om prisloft og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg for 2015

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018