Ulfborg Fjernvarme: Tilbageførsel af godt 4 mio. kr. til forbrugerne

Energitilsynets sekretariat traf blandt andet afgørelse om, at virksomheden til forbrugerne skulle tilbageføre prismæssige henlæggelser på godt 2 mio. kr., der ikke var anmeldt i budgetter til Energitilsynet

Energitilsynets sekretariat traf afgørelse om, at virksomheden til forbrugerne skulle tilbageføre prismæssige henlæggelser på godt 2 mio. kr., der ikke var anmeldt i budgetter til Energitilsynet, og et kapitalbeløb på knap 2 mio., som værket ikke kunne dokumentere hidrørte fra medlemmernes indskud fra før 1. marts 1981.

Afgørelsen er stadfæstet af Energiklagenævnet den 7. marts 2011 (j.nr. 1021-10-39).

Nøgleord: henlæggelser, indskudskapital, kapital, anmeldelse, rykke, tilslutningsbidrag, tilbageførsel, tilbageføre.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018