Undtagelse af biogasanlæg fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser

Energitilsynet har for første gang truffet afgørelse om at undtage et biogasanlæg fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Afgørelsen indebærer, at Hashøj Biogas A.m.b.A. ikke længere skal fastsætte prisen for den leverede biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.A. efter omkostningsprincippet i varmeforsyningsloven

Energitilsynet har for første gang truffet afgørelse om at undtage et biogasanlæg fra varmeforsyningslovens prisbestemmelser efter, at det i år 2010 blev muligt for Energitilsynet at gøre det.

Afgørelsen indebærer, at Hashøj Biogas A.m.b.A. ikke længere skal fastsætte prisen for den leverede biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.A. efter omkostningsprincippet i varmeforsyningsloven, men kan fastsætte prisen på markedsvilkår.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018