Varme fra decentrale solvarmeanlæg sammenkoblet med et kollektivt varmeforsyningsanlæg

Prisafregning af varme fra decentrale solvarmeanlæg sammenkoblet med et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Energitilsynet tilkendegav, at solvarmeleverandører som udgangspunkt kan indregne et overskud 

Energitilsynet tilkendegav, at solvarmeleverandører som udgangspunkt vil kunne indregne et overskud i prisen med et loft svarende til fjernvarmeværkets substitutionspris. En bestemmelse om, at en fjernvarmekunde skal betale ved mindre solvarmeleverancer, men ikke opnår betaling ved større leverancer fandtes urimelig i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018