Varslingsfrister efter varmeforsyningsloven

Frister for varmeforsyningsvirksomheder varsling af almindelige og væsentlige prisændringer

Varmeforsyningsvirksomheder, omfattet af lovens prisbestemmelser, skal ved almindelige prisændringer som led i den almindelige drift, varsle varmeaftagere tidligst efter vedtagelsen heraf og senest ved ændringernes ikrafttræden, mens de ved andre ændringer, herunder væsentlige prisændringer, skal varsle med mindst 3 måneder.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018