Vejledende udtalelse om indregning af omkostninger til køb af grøn energi mv. i fjernvarmepriserne

Denne vejledende udtalelse drejer sig om, hvorvidt varmeforsyningslovens prisbestemmelser tillader de omfattede varmeforsyningsvirksomheder at indregne omkostninger til køb af grøn energi mv. i priserne for de ydelser, som prisbestemmelserne vedrører.

Baggrunden for den vejledende udtalelse er, at Forsyningstilsynet har modtaget og besvaret forespørgsler fra varmeforsyningsvirksomheder om muligheder og begrænsninger for indregning af omkostninger til køb af grøn energi mv. i fjernvarmepriserne.
Da spørgsmålet har en generel og bred interesse i branchen, har Forsyningstilsynet
fundet det hensigtsmæssigt at fremkomme med en generel udtalelse.


Udtalelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'