Vejledende udtalelse om substitutionsprisprincippet og omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion

Sekretariatet for Energitilsynet har afgivet en vejledende udtalelse om beregning af substitutionsprisen

Sekretariatet for Energitilsynet har afgivet en vejledende udtalelse om beregning af substitutionsprisen, som har vist sig at være af mere almen interesse, hvorfor den offentliggøres på hjemmesiden.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018