VEKS: Forslag til prisdifferentiering for kunder konverteret fra naturgas til fjernvarme

Energitilsynet tilkendegav, at forslag fra VEKS om prisdifferentiering med prisgaranti for kunder, der er konverteret fra naturgas til fjernvarme, ikke er urimeligt

Energitilsynet tilkendegav blandt andet, at det ikke kan anses for urimeligt, at VEKS tilbyder kunder der konverteres fra naturgas til fjernvarme en særtarif med prisgaranti om, at prisen for fjernvarme ikke overstiger 90 % af kundens udgift til naturgasopvarmning i det foregående år, og at VEKS fritager disse kunder for at betale tilslutningsbidrag (investeringsbidrag og stikledningsbidrag).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018