VEKS I/S: Kompensation for konvertering af naturgaskunder til fjernvarme

VEKS I/S - kompensation for konvertering af naturgaskunder til fjernvarme: Omkostninger til kompensation skal indgå i de økonomiske beregninger i et projektforslag for omlægning

Hjemmel i varmeforsyningsloven til indregning af underskud fra etablering og væsentlig udbygning i varmepriserne. Hjemmel til indregning af afskrivninger på anlæg på grundlag af den konstaterede anlægssum. Omkostninger til kompensation skal indgå i de økonomiske beregninger i et projektforslag for omlægning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018