VEKS: Prisdifferentiering med prisgaranti i varmepriser

Tilkendegivelsen drejer sig om forudsætningerne for at foretage prisdifferentiering med rabat (prisgaranti) på varmeområdet. En prisdifferentiering skal være omkostningsbestemt og udækkede omkostninger fra den ene kundegruppe kan ikke indregnes i en anden kundegruppes varmepriser

Tilkendegivelsen drejer sig om forudsætningerne for at foretage prisdifferentiering med rabat (prisgaranti) efter ændring af varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, i 2015. En prisdifferentiering skal være omkostningsbestemt og udækkede omkostninger fra den ene kundegruppe kan ikke indregnes i en anden kundegruppes varmepriser. En prisdifferentiering med rabat for nye kunder må foretages i en periode på maksimalt 5 år og således, at fordelene for de nye kunder i alt ikke overstiger den besparelse, som udvidelsen af kundegrundlaget medfører for samtlige kunder. Hvis kundegrupper ikke er i samme led i værdikæden, vil en prisharmonisering som udgangspunkt medføre urimelige prisvirkninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018