Indberet

Fjernvarmevirksomheder skal anmelde en række oplysninger til Forsyningstilsynet. Det sker gennem det elektroniske anmeldelsessystem, ENAO (Energianmeldelse Online)

Indberetninger til Forsyningstilsynet på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015.

Anmeldelsesbekendtgørelsen kan hentes her.

Anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge supplerende informationer som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.forsyningstilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre.

Se nærmere om udvalgte anmeldelser nedenfor:

Øvrige anmeldelser og indberetninger indsendes som vedhæftede filer i ENAO-systemet f.eks.:

  • Vedtægter
  • Leveringsbestemmelser
  • Investerings- og henlæggelsesplaner m.m.
  • Årsrapporter/regnskaber

Bemærk: Henvendelser til Forsyningstilsynet vedrørende sager, ansøgninger eller øvrige forhold, som skal sagsbehandles (fx ansøgning om forrentning af indskudskapital), eller hvor der forventes et svar skal ikke vedhæftes indberetninger. Indberetninger i ENAO gemmes i Forsyningstilsynets offentligt tilgængelige register, men sendes ikke til en sagsbehandler. De nævnte henvendelser skal derfor ske pr. mail til post@forsyningstilsynet.dk.

Anmeldelse i ENAO

For at kunne anmelde i ENAO skal virksomheden anskaffe NemLog-in, samt tildele medarbejdere rettigheder til at indberette i ENAO. Virksomhedens revisor skal endvidere tildeles rettigheder til at revidere priseftervisninger. Virksomheden skal desuden sikre at stamdata er korrekte før der indberettes. Se nærmere om adgang til og tildeling af rettigheder i ENAO i denne vejledning.

Henvendelser om support til ENAO bedes rettet til Forsyningstilsynet pr. e-mail (enao@forsyningstilsynet.dk) eller telefon til Tove Wagner, tlf. 41 71 53 85.

Bekræftelser på anmeldelser

Anmeldelser til Forsyningstilsynet indberettes i ENAO-systemet. Anmeldelser er gyldige fra det tidspunkt, hvor Forsyningstilsynet modtager dem. ENAO-systemet udsender automatisk bekræftelse af anmeldelser til de(n) e-mail adresse(r), der optræder i virksomhedens stamdata i ENAO.

Virksomheden kan tilføje modtagere af bekræftelser mv. fra ENAO-systemet ved at tilføje kontaktpersoner under stamdata. Se nærmere om redigering af stamdata her. Virksomheden har mulighed for at tilgå alle indberetninger foretaget i ENAO-systemet under ”mine indberetninger”.