Indberet - varme

Fjernvarmevirksomheder skal anmelde en række oplysninger til Forsyningstilsynet.

Den 20. april 2022 er det elektroniske anmeldelsessystem ENAO lukket. Indberetning skal fremover i stedet ske via virk.dk

Fakta: ENAO er lukket fra 20. april 2022

Forsyningstilsynet har lukket det elektroniske indberetningssystem ENAO pr. 20. april 2022.

Fremover skal indberetning foregå via dette link til virk.dk.

Indberetninger til Forsyningstilsynet på varmeområdet foretages i Forsyningstilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015.

Anmeldelsesbekendtgørelsen kan hentes her.

Anmeldelse til Forsyningstilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge supplerende informationer som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.forsyningstilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre.

Se nærmere om udvalgte anmeldelser nedenfor:

Øvrige anmeldelser og indberetninger indsendes som vedhæftede filer i ENAO-systemet f.eks.:

  • Vedtægter
  • Leveringsbestemmelser
  • Investerings- og henlæggelsesplaner m.m.
  • Årsrapporter/regnskaber

Bemærk: Henvendelser til Forsyningstilsynet vedrørende sager, ansøgninger eller øvrige forhold, som skal sagsbehandles (fx ansøgning om forrentning af indskudskapital), eller hvor der forventes et svar skal ikke vedhæftes indberetninger. Indberetninger i ENAO gemmes i Forsyningstilsynets offentligt tilgængelige register, men sendes ikke til en sagsbehandler. De nævnte henvendelser skal derfor ske via vores Digital Post postkasse, som du kan tilgå via kontaktoplysningerne her på siden.

Anmeldelse i ENAO

For at kunne anmelde i ENAO skal virksomheden anskaffe NemLog-in, samt tildele medarbejdere rettigheder til at indberette i ENAO. Virksomhedens revisor skal endvidere tildeles rettigheder til at revidere priseftervisninger. Virksomheden skal desuden sikre at stamdata er korrekte før der indberettes. Se nærmere om adgang til og tildeling af rettigheder i ENAO i denne vejledning.

Henvendelser om support til ENAO bedes rettet til Forsyningstilsynet pr. e-mail (enao@forsyningstilsynet.dk) eller telefon til Tove Wagner, tlf. 41 71 53 85.

Bekræftelser på anmeldelser

Anmeldelser til Forsyningstilsynet indberettes i ENAO-systemet. Anmeldelser er gyldige fra det tidspunkt, hvor Forsyningstilsynet modtager dem. ENAO-systemet udsender automatisk bekræftelse af anmeldelser til de(n) e-mail adresse(r), der optræder i virksomhedens stamdata i ENAO.

Virksomheden kan tilføje modtagere af bekræftelser mv. fra ENAO-systemet ved at tilføje kontaktpersoner under stamdata. Se nærmere om redigering af stamdata her. Virksomheden har mulighed for at tilgå alle indberetninger foretaget i ENAO-systemet under ”mine indberetninger”.