Indberetning - varme

17.08.2022

Fjernvarmevirksomheder skal anmelde en række oplysninger til Forsyningstilsynet. Den 20. april 2022 er det elektroniske anmeldelsessystem ENAO lukket. Indberetning skal fremover i stedet ske via virk.dk

Fjernvarmevirksomheder har pligt til at indberette en række budget- og prisoplysninger til Forsyningstilsynet. Indberetningen skal ske i den offentlige portal virk.dk

Find vejledningen til indberetning til virk.dk under "hent filer".

Det følger af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015.

Anmeldelsesbekendtgørelsen kan hentes via dette link.

Fakta: ENAO er lukket fra 20. april 2022

Forsyningstilsynet lukkede indberetningssystemet ENAO d. 20. april 2022. Nåede din virksomhed ikke at gemme data fra ENAO, kan vi sende dem til dig.

Kontakt om dette og om support til anmeldelser i det hele taget bedes rettet til Forsyningstilsynet pr. e-mail (enao@forsyningstilsynet.dk) eller telefon til Tove Wagner, tlf. 4171 5385.

Se nærmere om udvalgte anmeldelser nedenfor:

Bemærk: Henvendelser til Forsyningstilsynet vedrørende sager, ansøgninger eller øvrige forhold, som skal sagsbehandles (fx ansøgning om forrentning af indskudskapital), eller hvor der forventes et svar skal ikke vedhæftes indberetninger. Indberetninger gemmes i Forsyningstilsynets offentligt tilgængelige register, men sendes ikke til en sagsbehandler. De nævnte henvendelser skal derfor ske via vores Digital Post postkasse, som du kan tilgå via kontaktoplysningerne her på siden.

Indberetning for kommuner