CEER foretager høring over ny vejledning om kombinerede produkter (Draft Guide on Bundled Products, also known as combined, optional or additional services)

26-09-2018

Frist: 14.11.2018

CEER har den 20. september 2018 sendt udkast til en ny vejledning om kombinerede produkter for alle EU-medlemslande. Høringen løber frem til den 14. november 2018.

Formålet med vejledningen er at fastsætte rammer og principper, som virksomheder og de nationale tilsynsmyndigheder kan anvende for at sikre bedre forbrugerbeskyttelse for forbrugere, der vælger at købe kombinerede produkter. Med kombinerede produkter forstås produkter, der eksempelvis kombinerer bredbånd og telefoni, men også produkter, der er kombineret på tværs af sektorer, eksempelvis bredbånd, telefoni og elforsyning.

Vejledningen indeholder bl.a. 10 anbefalinger til rammer for virksomheder, herunder:

  • Simple og gennemsigtige vilkår i kontrakter og priser
  • Klar ansvarsfordeling mellem leverandørerne af de kombinerede produkter
  • Brugervenlige og gennemskuelige prissammenligningsværktøjer

Der er desuden fem anbefalinger til nationale tilsynsmyndigheder, herunder:

  • Generelle forbrugerretlige regelsæt om kombinerede produkter 
  • Samarbejde på tværs af sektorer
  • Markedsovervågning

Høringssvar kan afgives senest den 14. november 2018 på CEERs hjemmeside via dette link: https://ceersurveys.limequery.org/361612?lang=en

Udkast til vejledningen kan ses her: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/96ec6f1e-d4af-8a5b-b114-c9e6c1fdaadd