Teknisk høring af ”Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier” for varmevirksomheder omfattet af ny økonomisk regulering

12-04-2019

Frist: 10.05.2019

Forsyningstilsynet udsender nu udkast til ”Vejledning til fordeling af driftsomkostninger på costdriverkategorier” med tilhørende excelskabelon i teknisk høring. Den tekniske høring er en del af den kommende ny økonomisk regulering af fjervarmesektoren

Der er to bilag til vejledningen. Bilag 1 er en excelskabelon til indberetning af data. Bilag 2 er en teoretisk introduktion til benchmarking. Formålet med bilag 2 er at øge forståelsen af, hvordan det data, som vejledningen omhandler, vil indgå i en benchmarkingmodel for varmevirksomheder. Der skal ikke afgives høringsbemærkninger til bilag 2. 

Høringssvar til materialet, som er i teknisk høring, bedes fremsendes med angivelse af ”19/05905 Teknisk høring af vejledning” i emnefeltet til post@forsyningstilsynet.dk senest 10. maj 2019.

Eventuelle spørgsmål til den tekniske høring bedes rettet til Eske Benn Thomsen (ebth@forsyningstilsynet.dk).