Høring over udkast til afgørelse – ophævelse af krav om Market Maker for within-day produktet på PEGAS

31-01-2019

Frist: 14.02.2019

I 2016 godkendte Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet), at prisen på within-day produktet på PEGAS (da GPN) kunne fungere som referencepris for netbrugernes betaling for ubalancer i det danske balancesystem. Tilsynet stillede dog som vilkår, at der var en Market Maker på produktet

I februar 2018 blev tilsynet orienteret om, at der ikke længere var en Market Maker på within-day produktet på hverdage, og Forsyningstilsynet skal derfor træffe afgørelse om, hvad konsekvensen skal være af, at vilkåret ikke længere er opfyldt.

Det blev besluttet at have en observationsperiode på et halvt år for at se udviklingen/handlen uden Market Maker, hvorefter Energinet skulle indsende en redegørelse til Forsyningstilsynet med handels-data og en vurdering af balanceringsmarkedet uden en Market Maker. Det er denne redegørelse, som udkastet til afgørelse er baseret på.

Forsyningstilsynet lægger op til at godkende, at within-day produktet fortsat kan fungerer som referenceprodukt for beregning af ubalancer selvom der ikke længere er en Market Maker på produktet på hverdage.

Eventuelle kommentarer sendes til post@forsyningstilsynet.dk med cc til Henrik Nygaard Jensen (hnj@forsyningstilsynet.dk) senest den 14. februar 2019.