Høring af Dansk Energis standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg

03-02-2021

Frist: 16.02.2021

Dansk Energi har som brancheorganisation anmeldt standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg til Forsyningstilsynet.

Den standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg, udgør en standardtekst, som netvirksomhederne kan benytte som aftalegrundlag ved nettilslutning af kategori B, C og D-produktionsanlæg.

Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de vil anvende Dansk Energis standardiseret vejledning som aftalegrundlag for nettilslutning af kategori B-, C- og D-produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73b.

Som led i Forsyningstilsynet tilsyn med den anmeldte standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg, gennemfører Forsyningstilsynet denne offentlige høring.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at indsende bemærkninger til den standardiserede vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg, herunder vejledningens punkt 11, senest den 16. februar 2021.

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til thwi@forsyningstilsynet.dk