Høring af Udkast til tilkendegivelse om Dansk Energis standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg

08-03-2021

Frist: 22.03.2021

Forsyningstilsynet har udarbejdet udkast til tilkendegivelse om Dansk Energis standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet gennemfører offentlig høring, med henblik på at give eventuelle interesserede aktører mulighed for at fremkomme med bemærkninger til udkast til tilkendegivelse.

Dansk Energi har som brancheorganisation anmeldt standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg til Forsyningstilsynet.

Den standardiseret vejledning for Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg, udgør en standardtekst, som netvirksomhederne kan benytte som aftalegrundlag ved nettilslutning af kategori B, C og D-produktionsanlæg.

Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de vil anvende Dansk Energis standardiseret vejledning som aftalegrundlag for nettilslutning af kategori B-, C- og D-produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73b.

Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede aktører om at indsende bemærkninger til Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse senest den 22. marts 2021.  

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til thwi@forsyningstilsynet.dk