Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for 2022

05-11-2021

Frist: 19.11.2021

Forsyningstilsynet skal inden den 1. december hvert år fastsætte et tillæg til spotprisen, som bl.a. bruges til sikring af uafbrudte leverancer til elforbrugerne i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for 2022.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til analysen senest den19. november 2021 kl. 14:00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Valdemar Kentved, vke@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst påføres Forsyningstilsynets journalnummer 21/01557.

Find udkast til afgørelse samt bilag til højre på denne side.