Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for 2023

15-11-2022

Frist: 30.11.2022

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for 2023.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til udkastet senest den 30. november 2022 kl. 10:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Peter Gammeltoft og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 22/02237.