Høring af udkast til tilkendegivelse af branchevejledning om begrænset netadgang for produktionsanlæg samt dertilhørende standardaftale og ændringer i branchevejledning for begrænset netadgang for forbrugsanlæg

01-11-2023

Frist: 15. november 2023

Forsyningstilsynet sender herved udkast til tilkendegivelse om branchevejledning om begrænset netadgang for produktionsanlæg samt den dertilhørende standardaftale og ændringer i branchevejledning for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i offentlig høring.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Green Power Denmarks vejledninger.

Inden Forsyningstilsynet tager stilling til, om branchevejledningen kan tages til efterretning, får Green Power Denmark og mulige interessenter lejlighed til at udtale sig og gøre sig bekendt med oplysninger af væsentlig betydning for tilkendegivelsen om Green Power Denmarks branchevejledning om begrænset netadgang for produktionsanlæg samt den dertilhørende standardaftale og ændringer i branchevejledning for begrænset netadgang for forbrugsanlæg. Dette særligt begrundet i, at branchevejledningen for begrænset netadgang for produktion har ændret sig siden den oprindelige anmeldelse i april 2022.

Hvis Green Power Denmark eller en interessent ønsker at komme med bemærkninger til udkastet til tilkendegivelsen, inden Forsyningstilsynet tager tilkendegivelsen til efterretning, bedes bemærkningerne snarest muligt fremsendt, så de er modtaget i Forsyningstilsynet senest den 15. november 2023 kl. 12. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt pr. digital post via. kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Louise Mary Nielsen samt påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02270.

Venligst bemærk, at der er fastsat en kort høringsfrist. Dette af hensyntagen til den store efterspørgsel af dette produkt fra branchen.

Såfremt der ikke er bemærkninger til udkastet til tilkendegivelse, modtager Forsyningstilsynet gerne besked herom inden for svarfristen.

Forsyningstilsynet har sendt denne høring til Green Power Denmark og udvalgte interessenter samt offentliggjort høringen på Forsyningstilsynets hjemmeside (offentlig høring).