Høring over udkast til Forsyningstilsynets afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for el i 2024

15-11-2023

Frist: 29. november 2023

Forsyningstilsynet skal inden den 1. december hvert år fastsætte et tillæg til spotprisen, som bl.a. bruges til sikring af uafbrudte leverancer til elforbrugerne i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse om fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for 2024.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til udkastet senest den 29. november 2023 kl. 14:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Peter Gammeltoft og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02375.