[Opdateret 18. Oktober 2023]

Høring over prisloft for overskudsvarme 2024

12-10-2023

Frist: 27. oktober 2023

Udkastet til prisloft for overskudsvarme for 2024 er nu i høring.

Udkastet til prisloft for overskudsvarme gældende for 2024 er lige nu i høring. Det beregnede udkast til prisloft er 110 kr./GJ. Høringsperioden strækker sig til den 27. oktober 2023 og det endelige prisloft skal meldes ud senest den 1. november 2023.

Høringsmateriale

I menuen til højre kan du finde høringsmateriale, som omfatter et notat med gennemgang af beregningerne af intervallet og prisloftet for 2024. En grafisk opstilling af intervallet og selve beregningerne. Du kan også finde retsgrundlaget for beregningen af prisloftet.

Høringssvar

Eventuelle høringssvar til udkastet til prisloft skal sendes til Bo Kristensen (bokr@forsyningstilsynet.dk) eller Martin Rank Larsen (marl@forsyningstilsynet.dk).

Høringssvarene skal være indsendt til Forsyningstilsynet senest den 27. oktober 2023 kl. 12.00.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Bo Kristensen (bokr@forsyningstilsynet.dk) eller Martin Rank Larsen (marl@forsyningstilsynet.dk).