Gasdistributions- og lagerselskabers interne overvågningsprogrammer

Gasdistributions- og lagerselskaber har pligt til årligt at indsende deres årsberetning med en beskrivelse af deres interne overvågningsprogram mod diskriminerende adfærd, herunder deres interne kontrolprocedurer i denne forbindelse, jf. bekendtgørelse om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om (natur)gasforsyning.

Hvad er fristen?

Den 1. juni.

Vejledning

Vi forventer at udsende en revideret vejledning om reglerne for elnetvirksomheders interne overvågning i februar 2024. Denne forventes opdateret for så vidt angår gasdistributions- og lagerselskaber på et senere tidspunkt.

Vejledning vil for elnetvirksomhederne indtil da kunne anvendes som inspiration på gas-området, da reglerne for en stor dels vedkommende er identiske.

Hvor indberetter jeg?

Årsberetningen sendes til vores digitale postkasse (Digital Post), som du kan finde link til på denne side.

Kontakt