Gasdistributions- og lagerselskabers interne overvågningsprogrammer

Gasdistributions- og lagerselskaber har pligt til årligt at indsende deres årsberetning med en beskrivelse af deres interne overvågningsprogram mod diskriminerende adfærd, herunder deres interne kontrolprocedurer i denne forbindelse, jf. bekendtgørelse om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om (natur)gasforsyning.

Hvad er fristen?

Den 1. juni.

Vejledning

Vi forventer at udsende en revideret vejledning om reglerne for elnetvirksomheders interne overvågning i februar 2024. Denne forventes opdateret for så vidt angår gasdistributions- og lagerselskaber på et senere tidspunkt.

Vejledning vil for elnetvirksomhederne indtil da kunne anvendes som inspiration på gas-området, da reglerne for en stor dels vedkommende er identiske.

Hvor indberetter jeg?

Indberetningen skal ske via virk.dk.

Gå på virk.dk. Søg på ” Intern overvågning gas”. Vælg blanketten ” Årsberetning vedrørende intern overvågning for gas”

Klik på ”Start selvbetjening” og log ind med virksomhedens MitID/digitale medarbejdersignatur.

Når der klikkes på ”Start selvbetjening”, vil man blive sendt direkte til blanketten.

Når skemaet er udfyldt, godkendt og indsendt, vil du modtage en kvitteringsmail med de indberettede oplysninger. Kvitteringsmailen er din virksomheds dokumentation for, at indberetningen er foretaget.

Kontakt