Prisindeks for Energinet

13-11-2023

Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet må forrente grundkapitalen med hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi.

Det seneste offentliggjorte reguleringsprisindeks er fra 2. kvartal 2022. Data herfra er indskrevet i skemaet nedenfor.
Under 'Hent filer' her på siden er det ligeledes muligt at downloade en Excel-fil indeholdende det nyeste reguleringsprisindeks samt data fra alle de foregående år.

Om beregningen af prisindekset

Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, skal jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 965 af 21/06/2006 beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet må forrente grundkapitalen hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi. Reguleringsprisindekset opdateres hvert kvartal, og Forsyningstilsynet offentliggør stigningen i indekset i procentpoint i forhold til forrige kvartalers indekstal.

Beregningen laves på baggrund af udviklingen i et løn- og nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Der beregnes et simpelt gennemsnit af stigningen i procentpoint i to indeks fra Danmarks Statistik, som næste kvartals reguleringsprisindeks fremskrives med. Herefter findes den procentvise stigning i reguleringsprisindekset, som er det pristal Forsyningstilsynet offentliggør. Disse tal beregnes i Excel-filen under 'Hent filer' her på siden, hvor der også kan findes information om udregningen.

Reguleret prisindeks 2023

 

 

 

 

Kvartal

2023/k1

2023/k2

2023/k3

2023/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

0,39%

1,23%

 

 

Indeks

159,60

160,22

 

 

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

 

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

11,07

6,20

 

 

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal

8,88%

 9,31%

 

 

Reguleret prisindeks 2022

 

 

 

 

Kvartal

2022/k1

2022/k2

2022/k3

2022/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

3,70%

 4,56%%

 -0,73%

-0,17%

Indeks

148,52

 154,02

 161,05

159,87

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

 9,07%

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

10,69           

 13,64

 16,49

 13,30

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal

1,33%

 5,08%

 9,87%

9,07%

Reguleret prisindeks 2021

 

 

 

 

Kvartal

2021/k1

2021/k2

2021/k3

2021/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

1,85%

2,98%

1,39%

1,33%

Indeks

137,83

140,38

144,56

146,58

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

6,68%

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

           -0,33

3,21

6,4

9,17

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal

0,31%

2,17%

5,21%

6,68%

Reguleret prisindeks 2020

 

 

 

 

Kvartal

2020/k1

2020/k2

2020/k3

2020/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

-0,72%

0,72%

-0,55%

0,31%

Indeks

138,16

137,17

138,16

137,40

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

-0,44%

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

            2,37

            0,67

        -0,24

               -0,61

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal

0,11%

-0,61%

0,11%

-0,44%

Reguleret prisindeks 2019

 

 

 

 

Kvartal

2019/k1

2019/k2

2019/k3

2019/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

0,52%

1,40%

-0,28%

0,11%

Indeks

135,79

136,50

138,40

138,01

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

0,97%

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

            2,64

            2,77

          1,53

                   1,3

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal

-0,66%

-0,14%

1,25%

0,97%

Reguleret prisindeks 2018

 

 

 

 

Kvartal

2018/k1

2018/k2

2018/k3

2018/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

0,43%

2,35%

-0,13%

-0,66%

Indeks

133,15

133,72

136,87

136,69

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

2,90%

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

            1,76

            1,69

          3,97

                   3,9

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal

0,24%

0,67%

3,04%

2,90%

Reguleret prisindeks 2017

 

 

 

 

Kvartal

2017/k1

2017/k2

2017/k3

2017/k4

Pris- og lønudvikling (ift. forrige kvartal)

0,49%

0,65%

-0,05%

0,24%

Indeks

131,40

132,04

132,90

132,84

Stigning i pristal (pct.) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

2,19%

Stigning i pristal (pct.-point) ift. samme kvt. sidste år

 

 

 

                   2,9

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal

1,09%

1,58%

2,24%

2,19%

 Ældre beregninger fremgår af Excel-filen