Elnetvirksomhedernes ikke-varige tarifnedsættelser

25-11-2008

Energitilsynets sekretariat kan meddele, at behandlingen af spørgsmål vedr. ikke-varige tarifnedsættelser indtil videre behandles i forbindelse med opgørelse af differencer for et reguleringsår, jf § 22 i bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004.

Energitilsynets sekretariat kan meddele, at behandlingen af spørgsmål vedr. ikke-varige tarifnedsættelser indtil videre behandles i forbindelse med opgørelse af differencer for et reguleringsår, jf § 22 i bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004.

I forbindelse med indsendelse af virksomhedens reguleringsregnskab kan udregnes en difference, der er opstået fordi virksomhedens årlige reguleringspris (den pris virksomheden kunne opkræve) er højere end virksomhedens gennemsnitlige pris (den pris som virksomheden har opkrævet). Virksomheden skal herom oplyse, enten at: 

1) Differencen opkræves i efterfølgende reguleringsår, jf. § 22 i BEK 1520, eller
2) Difference er en varig tarifnedsættelse, eller at
3) Differencen er en ikke-varig tarifnedsættelse. 

I forbindelse med Energitilsynets udmeldinger af indtægtsrammer vil Energitilsynet tage stilling til spørgsmål vedrørende ikke-varige tarifnedsættelser.

Det betyder samtidig, at Energitilsynet herefter ikke vil behandle spørgsmål om ikke-varige tarifnedsættelser før virksomheden har indsendt et reguleringsregnskab for det pågældende år.