Energitilsynet vil se grundigt på "nødvendige nyinvesteringer"

05-11-2008

Energitilsynet vil være ret restriktiv i sin holdning til, hvilke "nødvendige nyinvesteringer", elselskaberne kan få lov til at vælte over på de tariffer, forbrugerne skal betale.

Energitilsynet vil være ret restriktiv i sin holdning til, hvilke "nødvendige nyinvesteringer", elselskaberne kan få lov til at vælte over på de tariffer, forbrugerne skal betale.

Det fremgik af drøftelserne på Energitilsynets møde mandag. 

Netselskaberne kan søge Energitilsynet om lov til at forhøje den såkaldte reguleringspris for at skaffe plads til forrentning og afskrivning af nødvendige nyinvesteringer. 

Energitilsynets sekretariat har udarbejdet en model, som selskaberne skal benytte, når de søger. Modellen blev drøftet på mandagens møde. Drøftelserne gav anledning til, at der var enkeltheder, som skal ændres. Derfor blev sagen udsat til et efterfølgende møde i Energitilsynet. 

Men drøftelserne viste klart, at Energitilsynet grundlæggende vil have en restriktiv holdning til forøgelse af reguleringspriserne som følge af nødvendige investeringer. Grundholdningen er, at de allerfleste investeringer alene foretages, hvis de kan betale sig. Og ordinære investeringer giver ikke mulighed for at forhøje tarifferne.