International analyse af effektiviteten i Energinet.dk's el-transmission

26-10-2009

Energitilsynet har deltaget i arbejdet omkring en international analyse, hvor Energinet.dk er blevet sammenlignet med 21 andre europæiske el-transmissionsselskaber.

Energitilsynet har besluttet at orienterer klima- og energiministeren omkring vurderingen af effektiviteten i Energinet.dk’s el-transmission på baggrund af analysen. 4/0705-1000-0004