Energitilsynets vurderingskriterier for Energinet.dks indregning af køb af regionale transmissionsnet i transmissionstarifferne

20-12-2010

Elforsyningsloven har fastsat en statslig køberet og -pligt til de regionale transmissionsnet (mellem 100kV og 200 kV), der i praksis varetages af Energinet.dk.

Energinet.dk har p.t. – november 2010 – overtaget et regionalt transmissionsnet, men det er muligt, at der vil blive flere handler af regionale transmissionsnet.

Købsprisen for de regionale transmissionsnet fastsættes ved forhandling mellem Energinet.dk og ejerne af de regionale transmissionsnet.

Hvis parterne ikke kan blive enige, skal prisen fastsættes af Taksationskommissionen efter reglerne i kap.
4 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom2. Det gælder uanset om salget er en pligtmæssig afståelse efter EfL § 35, stk. 1 første punktum og stk. 2 (staten køberet) eller sker efter ønske fra ejerne af det regionale transmissionsnet jf. EfL § 35, stk.1, 2. punktum (statens købepligt).