Retningslinier for anmeldelse af priser og metoder til fastsættelse af priser og vilkår

28-06-2010

Alle de bevillingspligtige naturgasselskaber skal anmelde deres priser, senest når priserne træder i kraft.

Alle de bevillingspligtige naturgasselskaber skal anmelde deres priser, senest når priserne træder i kraft. Anmeldelsespligten gælder for transmissionsselskabet, for distributionsselskaberne og for forsyningspligtselskaberne. Det er et lovkrav, at sådanne selskaber anmelder ændrede priser og vilkår senest 30 dage efter at det er besluttet at foretage ændringen, dog senest samtidig med, at priserne træder i kraft. 

De metoder, som ovenstående selskaber anvender ved fastsættelsen af priser eller vilkår, skal være godkendt af Energitilsynet, før de kan finde anvendelse. Under sædvanlige omstændigheder vil sagsbehandlingen i Energitilsynet tage 3-4 måneder, så et selskab må i god tid, før det vil anvende en ny metode, anmelde metoden til Energitilsynet. 

Distributionsselskaberne og forsyningspligtselskaberne skal anmelde reguleringsregnskab for det forløbne år senest 1. juni året efter. Inden for samme frist skal distributionsselskaberne anmelde de budgetterede omkostninger for det kommende år.