Vejledende udtalelse om afskrivning på pensionsforpligtelser

27-05-2014

Sekretariatet for Energitilsynet har den 27. maj 2014 vurderet, at det er op til virksomheden og dennes revisor at afklare, hvordan og i hvilket omfang der skal afskrives på pensionsforpligtelser over tid. Oplysninger om virksomhedens afskrivninger på pensionsforpligtelser skal fremgå af det revisorpåtegnede reguleringsregnskab. Virksomheden skal følge principperne om, at der ikke må afskrives hverken mere eller mindre i reguleringsregnskabet, end hvad der fremgår af virksomhedens eksterne årsregnskab, jf. § 28 indtægtsrammebekendtgørelsen.

Derudover skal virksomheden fastsætte pensionsforpligtelsens værdi og afskrivningen af pensionsforpligtelsen uden skelen til årets regnskabsmæssige resultat, jf. årsregnskabslovens § 11. Endelig skal virksomheden foretage en konkret værdiansættelse af pensionsforpligtelsen, jf. årsregnskabslovens § 47. 12/09057