Vejledende udtalelse om elforsyningslovens bestemmelse om lukkebesøg

21-01-2014

Sekretariatet tilkendegav den 21. januar 2014, at såfremt der er behov for en lovfortolkning, der udvider anvendelsesområdet, således at ikke blot forsyningspligtige virksomheder kan initiere lukkebesøg hos kunden, som det fremgår af § 72, stk. 5, i elforsyningsloven, men også netvirksomheder kan tage dette initiativ, bør Energinet.dk rette henvendelse til Energistyrelsen som rette myndighed, jnr. 13/1182.

Sammen med sin anmeldelse af en revideret udgave af forskrift H1 om leverandørskift m.m. har Energinet.dk rejst spørgsmålet om forståelsen af lovens regulering af lukkebesøg, jf. Energinet.dk’s anmeldelse med mail af 15. oktober 2013, samt Energinet.dk’s opfølgende mail herom af 2. december 2013. 13/01182