Vejledning for 2017 om opgørelse og indberetning af omkostninger forbundet med energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

02-03-2018

Vejledningen har til formål at sikre, at net- og distributionsvirksomhederne opgør omkostninger knyttet til energibesparelsesaktiviteter korrekt, og at bidrage til at sikre, at virksomhedernes indberetninger bliver ensartede og sammenlignelige.

Udarbejdet af Forsyningstilsynet (tidl. Sekretariatet for Energitilsynet), februar 2018.