Vejledning om netselskabernes særskilte identitet

02-03-2018

Forsyningstilsynet (tidl. Sekretariatet for Energitilsynet) har udarbejdet en vejledning til overholdelse af reglerne for særskilt identitet.

Forsyningstilsynet (tidl. Sekretariatet for Energitilsynet) har udarbejdet en vejledning til overholdelse af reglerne for særskilt identitet. Vejledningens målgruppe er netvirksomheder, som er vertikalt integreret med andre virksomheder, f. eks. et elhandels- eller produktionsselskab. 

Reglerne om særskilt identitet blev skærpet ved lov nr. 662 af 2017, som trådte i kraft den 1. juli 2017.