Præcisering af beregning for det generelle effektiviseringskrav

23-01-2019

Forsyningstilsynet skal hvert år beregne et generelt effektiviseringskrav på baggrund af produktivitetsudviklingen i relevante sektorer i Danmark, jf. § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 969 om indtægtsrammer for netvirksomheder af den 27. juni 2018, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

Det generelle effektiviseringskrav indgår som en del af den foreløbige og vejledende indtægtsramme, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 8, som Forsyningstilsynet udmelder til netvirksomhederne forud for hvert reguleringsår, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 4, stk. 2, og som Forsyningstilsynet har udmeldt til netvirksomhederne den 1. juni 2018 for reguleringsåret 2018. Produktivitetsudviklingen beregnes på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.